Priser

Når du bestiller en artikel fra Delucca kan du bestemme, hvilken kvalitet din tekst skal skrives i. Har du brug for en tekst, der først og fremmest skal indeholde keywords så du er sikker på, at blive fundet på nettet, vælger du en lavere kvalitet til en tilsvarende lavere pris, leder du efter en artikel eller en beskrivelse, der skal reflektere en høj kvalitet af indholdet af din side, så bestil en tekst der har et højere kvalitets niveau. Vi har kunder, der efterspørger begge dele, når prisen varierer er det naturligvis fordi den tekst, der skal skrives med højere fokus på ordvalg, kommasætning og kvalitet er dyrere i tid for vores forfattere, at skrive.

Dansk tekst, alle ord verificeret danske men kan indeholde grammatiske fejl, ordvalg mindre avanceret.

Pris per ord 0,15 kr. /0,02 Euro

Dansk tekst, god kvalitet og verificeret i vores kvalitets kontrol system

Pris per ord 0,25 kr. / 0,04 Euro

Har du lange artikler eller faste jobs, indhent venligst specielt tilbud.